Fertö – Hanság Nemzeti Park

Dit nationaal park in het noord-westen van Hongarije grenst aan het Oostenrijkse Neusiedler See gebied . Het is ruim 235 km2 groot en een zeer rijk  gebied voor steltlopers zoals zwarte ruiter, kleine plevier, steltkluut en veel soorten eenden en ganzen.

 

De kuifleeuwerik.

De kuifleeuwerik.

Deze vogels broeden in het ruige grasland rondom het zoutmeer.

 

Paartje zwarte ruiters in zomerkleed.

Paartje zwarte ruiters in zomerkleed.

ferto-640

In het gebied rondom de Neusiedler See in Oostenrijk zijn geelpootmeeuw, witwang-, witvleugel- en zwarte stern te zien. Ook veel roofvogels en zangvogels. Maar ook het kleine boomkikkertje!

Boomkikkers

Boomkikkers

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart

Koningspage

Koningspage