Lipót

Een van de te bezoeken natuurgebieden ligt bij het plaatsje Lipót, gelegen in het Donaudal. Het is een prachtig wetlandgebied

lipot-640

Hier zien we diverse roofvogels, o.a. bruine kiekendief, boom-, toren- en. Sakervalk. Veel  purper-, zilver-, ral- en blauwe reigers, witoog- en krooneenden, dodaarzen, futen, grote karekieten, koekoeken, grauwe vliegenvangers, Europese kanaries, baardmannetjes, rietgorzen, rietzangers, ijsvogels, wielewalen, Syrische bonte en groene spechten.

lipot-grote-karekiet-640

Grote Karekiet

 

lipot-koekoek-640

Koekkoek

 

lipot-duranemete-640

Duranemete , eveneens gelegen in het Donaudal. Een mooi gebied waar veel soorten zangvogels zich laten horen en zien.

 

lipot-grauwe-klauwier_2-640

Paartje grauwe klauwieren

 

lipot-klauwier-640

Grauwe klauwier

 

lipot-bonte-kraai-640

Bonte kraai

Europese Kanarie

Europese Kanarie

 

Hieronder een gallerie met foto’s van vogels die in dit gebied gespot kunnen worden.